Artsenwijzer Diëtetiek
Psychofarmaca en voeding

PSYCHOFARMACA EN VOEDING

 


Gebruik lithium bij bipolaire stoornis en depressie pdf

 

Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:
 
diagnose bipolaire stoornis en / of depressie gecombineerd met start medicatiebehandeling met lithium
 
Relevante gegevens voor de diëtist:
 
diagnose: bipolaire stoornis of depressie volgens  DSM V criteria, eventuele comorbiditeit (bijvoorbeeld hypertensie, hypothyreaoïdie, nefrogene diabetes insipidus)
 
Laboratoriumgegevens: nierfunctie, schildklierfunctie, vit D en specifiek Lithiumspiegel
- medicatie: anti-hypertensiva, diuretica, antidepressiva, thyreomimetica, thyreostatica, amiloride of  thiazidediuretica  bij NDI
 
overig: lengte, gewicht(sverloop), bloeddruk
 
Doelstelling behandeling diëtist:
1. - voorkomen lithiumintoxicatie en ongewenste gewichtstoename 
- bij nefrogene diabetes insipidus (NDI): voorkomen uitdroging  
 
Dieetkenmerken:
 
handhaven hoeveelheid natrium in de voeding vanaf moment van instellen op medicatie
 
aandacht voor extra natrium en vocht bij warm weer, koorts, diarree, overmatige inspanning en energiebeperking
 
Handhaven en/of bereiken van een volwaardige en leeftijdsadequate voeding 
 
bij overgewicht/obesitas  : zie «te hoog gewicht»
 Bij NDI 
-licht natriumbeperkte voeding 
- dranken met een lage osmolariteit
-vochtinname afhankelijk van de diurese
Behandeltijd:
zorgniveau I   
 
Bijzonderheden:
-bij profylactisch gebruik ligt de bloedplasmaconcentratie van lithium tussen 0,8-1,2 mmol/l, bij ouderen is dat tussen 0,4-0,6 mmol/l met een maximum van  0,8 mmol/l
-lithium kan dorst en droge mond veroorzaken. Aandacht voor mondgezondheid omdat geringe speekselproductie invloed op het gebit.
-lithium kan invloed hebben op de schildklierwerking en op de nierfunctie 
-lithium kan de werking van het antidiuretisch hormoon blokkeren
 
Kupka R. e.a  Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen. Derde, herziene versie, 2015
 
Melissen-Leeuwen JA, Pruissen-Boskaljon JC, Hoorn van R.C. Voedingsadviezen bij lithiummedicatie., Informatorium voor Voeding en Diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; augustus 2014
 
Melissen-Leeuwen JA, Pruissen-Boskaljon JC, Hoorn van R.C. Voeding bij lithiumgebruik; Dieetbehandelingsrichtlijn 2010 Uitgevers
 
Brochure Dieetadviezen bij gebruik van lithium; Uitgave Afdeling Diëtetiek Parnassia Groep Den Haag;  2013
De actualisering van gebruik lithium bij bipolaire stoornis en depressie is gerealiseerd door  de afdeling Diëtetiek Parnassia Groep Den Haag, mede namens Diëtisten Psychiatrie Nederland (DPN). www.dpndietitst.nl
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op november 2015
 
________________________________________
Gebruik niet selectieve MAO-remmer bij depressie
 
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:
 
Diagnose: therapieresistente depressie, atypische depressie, depressieve episode van een bipolaire stoornis, angststoornissen bij resistentie voor andere middelen, waarbij gestart wordt met een niet selectieve MAO-remmer
 
Relevante gegevens voor de diëtist:
 
diagnose: volgens DSM V Criteria, eventuele comorbiditeit (bijvoorbeeld hypertensie of deficiëntie vitamine B6) 
-Lichamelijk onderzoek: de hartfrequentie en bloeddruk 3 x per dag liggend ( na 1, 3 en 5 min.) en zittend (na 1, 3 en 5 min.) gemeten. Dit in verband met mogelijke orthostatische  hypotensie.
 
Medicijnen die de werking van de MAO-remmer versterken of een hypertensieve crisis kunnen veroorzaken: zoals respectievelijk  SSRI’s, L-tryptofaan, Sint Janskruid en sympaticomimetica zoals Ritalin, Concerta, anti-hypertensiva, middelen tegen hoest en keelpijn, KNO-middelen bij neusaandoeningen,
 
overig: bloeddruk, thuissituatie, behandelingsfase (is cliënt in staat dieet goed uit te voeren: problemen in het functioneren, beperkingen in het uitvoeren van activiteiten, participatieproblemen, belemmerende dan wel ondersteunende persoonlijke en externe factoren)
 
Doelstelling behandeling diëtist:
 
voorkomen hypertensieve crisis
 -bij het gebruik van Fenelzine: voorkomen vitamine B6 deficiëntie
 
Dieetkenmerken:
 
tyraminebeperkt
 
Behandeltijd:
zorgniveau 1
 
Bijzonderheden:
 
niet selectieve MAO-remmers worden voorgeschreven door psychiaters. Niet selectieve MAO-remmers staan niet geregistreerd en moeten bij voorschrijven voorzien zijn van een artsenverklaring.
Protocol Gebruik van klassieke MAO-remmers, Daleco Pharma, Blom M.B.J. 2013
 
Voedingsadviezen bij gebruik van een MAO-remmer. Informatorium voor voeding en Diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum;  2010  
 
Dieetadviezen bij het gebruik van een niet selectieve MAO-remmer. Uitgave Afdeling Diëtetiek Parnassia Groep Den Haag; 2013
 
Melissen-Leeuwen JA, Petri L, Pruissen-Boskaljon JC . Dieetbehandelingsrichtlijn bij gebruik van een niet-selectieve MAO-remmer 2010 Uitgevers 
 
De actualisatie van  niet selectieve MAO-remmer bij depressie is gerealiseerd door de afdeling Diëtetiek, Parnassia, Parnassia Groep Den Haag, mede namens Diëtisten Psychiatrie Nederland (DPN). www.dpndietist.nl
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op november 2015
 

Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist: 

 • diagnose bipolaire stoornis en / of depressie gecombineerd met start medicatiebehandeling met lithium

 
Relevante gegevens voor de diëtist: 

 • diagnose: bipolaire stoornis of depressie volgens  DSM V criteria, eventuele comorbiditeit (bijvoorbeeld hypertensie, hypothyreaoïdie, nefrogene diabetes insipidus) Laboratoriumgegevens: nierfunctie, schildklierfunctie, vit D en specifiek Lithiumspiegel
 • medicatie: anti-hypertensiva, diuretica, antidepressiva, thyreomimetica, thyreostatica, amiloride of  thiazidediuretica  bij NDI
 • overig: lengte, gewicht(sverloop), bloeddruk

 
Doelstelling behandeling diëtist:

 • voorkomen lithiumintoxicatie en ongewenste gewichtstoename 
 • bij nefrogene diabetes insipidus (NDI): voorkomen uitdroging  

 
Dieetkenmerken: 

 • handhaven hoeveelheid natrium in de voeding vanaf moment van instellen op medicatie 
 • aandacht voor extra natrium en vocht bij warm weer, koorts, diarree, overmatige inspanning en energiebeperking 
 • Handhaven en/of bereiken van een volwaardige en leeftijdsadequate voeding  
 • bij overgewicht/obesitas  : zie te hoog gewicht


Bij NDI

 • licht natriumbeperkte voeding 
 • dranken met een lage osmolariteit
 • vochtinname afhankelijk van de diurese

Behandeltijd:

 • zorgniveau I   

 
Bijzonderheden:

 • bij profylactisch gebruik ligt de bloedplasmaconcentratie van lithium tussen 0,8-1,2 mmol/l, bij ouderen is dat tussen 0,4-0,6 mmol/l met een maximum van  0,8 mmol/l 
 • lithium kan dorst en droge mond veroorzaken. Aandacht voor mondgezondheid omdat geringe speekselproductie invloed op het gebit.
 • lithium kan invloed hebben op de schildklierwerking en op de nierfunctie -lithium kan de werking van het antidiuretisch hormoon blokkeren

  
Bronnen:
Kupka R. e.a  Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen. Derde, herziene versie, 2015
 
Melissen-Leeuwen JA, Pruissen-Boskaljon JC, Hoorn van R.C. Voedingsadviezen bij lithiummedicatie., Informatorium voor Voeding en Diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; augustus 2014 

Melissen-Leeuwen JA, Pruissen-Boskaljon JC, Hoorn van R.C. Voeding bij lithiumgebruik; Dieetbehandelingsrichtlijn 2010 Uitgevers

Brochure Dieetadviezen bij gebruik van lithium; Uitgave Afdeling Diëtetiek Parnassia Groep Den Haag;  2013

De actualisering van gebruik lithium bij bipolaire stoornis en depressie is gerealiseerd door  de afdeling Diëtetiek Parnassia Groep Den Haag, mede namens Diëtisten Psychiatrie Nederland (DPN). www.dpndietitst.nl

Aangepast:  november 2015

 

 

Naar begin  pagina


Gebruik niet selectieve MAO-remmer bij depressie pdf

Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist: 

 

 • Diagnose: therapieresistente depressie, atypische depressie, depressieve episode van een bipolaire stoornis, angststoornissen bij resistentie voor andere middelen, waarbij gestart wordt met een niet selectieve MAO-remmer

 

Relevante gegevens voor de diëtist: 

 • diagnose: volgens DSM V Criteria, eventuele comorbiditeit (bijvoorbeeld hypertensie of deficiëntie vitamine B6) 
 • Lichamelijk onderzoek: de hartfrequentie en bloeddruk 3 x per dag liggend ( na 1, 3 en 5 min.) en zittend (na 1, 3 en 5 min.) gemeten. Dit in verband met mogelijke orthostatische  hypotensie.
 • Medicijnen die de werking van de MAO-remmer versterken of een hypertensieve crisis kunnen veroorzaken: zoals respectievelijk  SSRI’s, L-tryptofaan, Sint Janskruid en sympaticomimetica zoals Ritalin, Concerta, anti-hypertensiva, middelen tegen hoest en keelpijn, KNO-middelen bij neusaandoeningen
 • overig: bloeddruk, thuissituatie, behandelingsfase (is cliënt in staat dieet goed uit te voeren: problemen in het functioneren, beperkingen in het uitvoeren van activiteiten, participatieproblemen, belemmerende dan wel ondersteunende persoonlijke en externe factoren) 

 

Doelstelling behandeling diëtist:

 

voorkomen hypertensieve crisis

 •  bij het gebruik van Fenelzine: voorkomen vitamine B6 deficiëntie

 

Dieetkenmerken: 

 • tyraminebeperkt 

 

Behandeltijd:

 • zorgniveau 1 

 

Bijzonderheden: 

 • niet selectieve MAO-remmers worden voorgeschreven door psychiaters. Niet selectieve MAO-remmers staan niet geregistreerd en moeten bij voorschrijven voorzien zijn van een artsenverklaring.

 

Bronnen

Protocol Gebruik van klassieke MAO-remmers, Daleco Pharma, Blom M.B.J. 2013 

 

Voedingsadviezen bij gebruik van een MAO-remmer. Informatorium voor voeding en Diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum;  2010   

 

Dieetadviezen bij het gebruik van een niet selectieve MAO-remmer. Uitgave Afdeling Diëtetiek Parnassia Groep Den Haag; 2013 

 

Melissen-Leeuwen JA, Petri L, Pruissen-Boskaljon JC . Dieetbehandelingsrichtlijn bij gebruik van een niet-selectieve MAO-remmer 2010 Uitgevers  

 

De actualisatie van  niet selectieve MAO-remmer bij depressie is gerealiseerd door de afdeling Diëtetiek, Parnassia, Parnassia Groep Den Haag, mede namens Diëtisten Psychiatrie Nederland (DPN). www.dpndietist.nl

 

Aangepast: november 2015

 

Naar begin  pagina