Artsenwijzer Diëtetiek
Begripsomschrijvingen

Begripsomschrijvingen

Begripsomschrijvingen 
 
Dieet
Een voeding die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een individu.
 
Dieetvoorschrift
Het programma van eisen, dat aan het dieet ten grondslag ligt.
 
Dieetadvies
Een ‘vertaling’ van het dieetvoorschrift in voedingsmiddelen.
 
Voedingsadvies
De vertaling van de Richtlijnen goede voeding in voedingsmiddelen.
 
Richtlijnen goede voeding
De zogeheten Richtlijnen goede voeding zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Het advies vormt tevens de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land. De Gezondheidsraad brengt eind 2015 de herziene Richtlijnen goede voeding uit. . 
Eetscore  
De eetscore is een online hulpmiddel om een globale indruk te krijgen  van de voedingskwaliteit van een patiënten, gerelateerd aan de Richtlijnen goede voeding. Het instrument kan ingezet worden als screeningstool en monitoringsinstrument.  www.eetscore.nl 
 
Aanbevolen hoeveelheden
Dit is het niveau dat toereikend is voor vrijwel de gehele populatie, afgeleid van de gemiddelde behoefte. Deze staan beschreven in diverse rapporten met voedingsnormen van de Gezondheidsraad.
 
Groeicurve 
Groeien volgens een bepaalde percentiellijn die voor dat kind de juiste is, rekening houdend met normale groeivarianten.
 
Standaarddeviatiescore (SDS)
Geeft de mate van standaardafwijking onder of boven het gemiddelde uit diverse referentietabellen (bijvoorbeeld ‘gewicht-naar-lengte’).
 
                  gemeten waarde van het kind - gemiddelde
SDS =       _____________________________________
                                   standaarddeviatie
 
 
Body Mass Index (BMI)
De BMI geeft aan of iemands gewicht in balans is met de lengte; het gewicht wordt daarbij gedeeld door de lengte in het kwadraat: 
                                                gewicht (kg)
Body Mass Index (BMI) =          __________
                                                lengte² (m²)
 
Energiebehoefte
De variatie in energiebehoefte tussen patiënten is groot. Meten van de energiebehoefte heeft altijd de voorkeur. In de praktijk wordt doorgaans het rustmetabolisme geschat met een formule. 
volwassenen
Rustmetabolisme ( kan worden geschat berekend met behulp van  de WHO-formule])  of  de Harris & Bennedict) plus  toeslagen voor onder andere specifiek dynamische werking, activiteiten, stress en gewichtstoename. Mochten de toeslagen anders zijn bij bepaalde aandoeningen, dan zal dit worden aangegeven in de desbetreffende wijzer. 
Voor meer informatie zie  www.zakboekdietetiek.nl 
 
kinderen
Rustmetabolisme (kan worden geschat berekend met behulp van de Schofield-formules of de WHO-formule) met toeslagen voor ziekte, activiteiten, normale groei, inhaalgroei en energieverlies in de ontlasting. 
Voor meer informatie zie www.zakboekdietetiek.nl  
Voedingstoestand
Een afwijkende voedingstoestand is een acute of chronische toestand waarbij een tekort aan, teveel of disbalans van energie, eiwit en andere voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige effecten op lichaamssamenstelling, functioneren en klinische uitkomsten..
Gevalideerde screeningsinstrumenten ondervoeding 
Screeningsinstrumenten zijn toepasbaar Aangezien de soort ondervoeding verschilt per sector van de gezondheidszorg volstaat niet één screeningsinstrument . 
(
 
 Omrekeningsfactoren
1000 mg calcium = 25 mmol calcium
1000 mg natrium = 43 mmol natrium
1000 mg NaCl (keukenzout) bevat 400 mg natrium
1000 mg kalium = 26 mmol kalium
1000 mg ureum = 17 mmol ureum
1 kcal energie = 4,2 kJoule energie
 


Dieet
Een voeding die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen ten behoeve van een individu. 

Dieetvoorschrift
Het programma van eisen, dat aan het dieet ten grondslag ligt.

Dieetadvies
Een ‘vertaling’ van het dieetvoorschrift in voedingsmiddelen. 

Voedingsadvies
De vertaling van de Richtlijnen goede voeding in voedingsmiddelen. 

Richtlijnen goede voeding
De zogeheten Richtlijnen goede voeding zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid. Het advies vormt tevens de basis voor de voedingsvoorlichting in ons land. De Gezondheidsraad brengt eind 2015 de herziene Richtlijnen goede voeding uit. 

Eetscore  
De eetscore is een online hulpmiddel om een globale indruk te krijgen  van de voedingskwaliteit van een patiënten, gerelateerd aan de Richtlijnen goede voeding. Het instrument kan ingezet worden als screeningstool en monitoringsinstrument.  www.eetscore.nl.  

Groeicurve 
Groeien volgens een bepaalde percentiellijn die voor dat kind de juiste is, rekening houdend met normale groeivarianten. 

Standaarddeviatiescore (SDS)
Geeft de mate van standaardafwijking onder of boven het gemiddelde uit diverse referentietabellen (bijvoorbeeld ‘gewicht-naar-lengte’).    

 

                  gemeten waarde van het kind - gemiddelde

SDS =       _____________________________________

                                   standaarddeviatie

 

Body Mass Index (BMI)
De BMI geeft aan of iemands gewicht in balans is met de lengte; het gewicht wordt daarbij gedeeld door de lengte in het kwadraat:                                       

 

                                                 weight (kg)

Body Mass Index (BMI) =         ___________

                                                height² (m²)

 


Energiebehoefte
De variatie in energiebehoefte tussen patiënten is groot. Meten van de energiebehoefte heeft altijd de voorkeur. In de praktijk wordt doorgaans het rustmetabolisme geschat met een formule. 

volwassenen
Rustmetabolisme (kan worden geschat met behulp van  de WHO-formule]) of  de Harris & Bennedict) plus toeslagen voor onder andere specifiek dynamische werking, activiteiten, stress en gewichtstoename. Mochten de toeslagen anders zijn bij bepaalde aandoeningen, dan zal dit worden aangegeven in de desbetreffende wijzer. Voor meer informatie zie  www.zakboekdietetiek.nl  

kinderen
Rustmetabolisme (kan worden geschat berekend met behulp van de Schofield-formules of de WHO-formule) met toeslagen voor ziekte, activiteiten, normale groei, inhaalgroei en energieverlies in de ontlasting. Voor meer informatie zie www.zakboekdietetiek.nl.   

Voedingstoestand
Een afwijkende voedingstoestand is een acute of chronische toestand waarbij een tekort aan, teveel of disbalans van energie, eiwit en andere voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige effecten op lichaamssamenstelling, functioneren en klinische uitkomsten.

Gevalideerde screeningsinstrumenten ondervoeding 
Screeningsinstrumenten zijn toepasbaar per sector van de gezondheidszorg.
 
Omrekeningsfactoren
1000 mg calcium = 25 mmol calcium
1000 mg natrium = 43 mmol natrium
1000 mg NaCl (keukenzout) bevat 400 mg natrium
1000 mg kalium = 26 mmol kalium
1000 mg ureum = 17 mmol ureum
1 kcal energie = 4,2 kJoule energie 

 

Naar begin  pagina