Artsenwijzer Diëtetiek
Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Artsenwijzer Diëtetiek

Momenteel werken we aan een verbeterde versie van de Artsenwijzer Diëtetiek. Deze zal in 2017 gelanceerd worden op: www.artsenwijzerdietetiek.nl

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen . Er  staat verder vermeld welke gegevens de diëtist  nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist vindt u informatie 

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen.

Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist vindt u informatie.

aandoening-copd_(4)_pagina_1